Skuteczna sprzedaż — Rozpoczęcie współpracy i wycena nieruchomości | Agencja nieruchomości – Trójmiasto | White Wood

Rozpoczęcie współpracy i wycena nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Każda nieruchomość jest unikalna

Rozpoczynając współpracę, przede wszystkim musimy ustalić realną wartość nieruchomości, którą chcesz sprzedać. To pozwoli nam później  opracować strategie maksymalizacji ceny lub szybkości sprzedaży jak i uniknąć sytuacji, w której Twoje oczekiwania rozminą się z rynkowymi trendami.

Warto uświadomić sobie, że każda nieruchomość jest unikalna, a na jej wartość wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to lokalizacja, powierzchnia, wyposażenie, stan techniczny i stan prawny. Nie są to jednak jedyne czynniki, zarówno kupujący i sprzedający mają swoje gusta i upodobania, dlatego wyznaczoną przez nas wartość nieruchomości należy traktować jako czysto orientacyjną.

Wyceniając Twoją nieruchomość bierzemy więc pod uwagę trendy gospodarcze i społeczne, regulacje prawne, warunki środowiskowe, wszystko co, co wpływa na cztery składniki wartości:

  • popyt – czyli potrzebę posiadania, za którą idą środki finansowe wystarczające do spełnienia tej potrzeby,
  • użyteczność – możliwość spełnienia przez nieruchomość potrzeb i pragnień przyszłych właścicieli,
  • rzadkość – dostępna na rynku liczba konkurencyjnych, porównywalnych nieruchomości,
  • przenaszalność – łatwość przeniesienia praw własności.

Należy też pamiętać, że wartość nieruchomości nie jest tym samym co jej koszt czy cena. Koszt to poniesione wydatki, np. na materiały budowlane i pracę, podczas gdy cena jest kwotą, którą ktoś rzeczywiście gotów jest zapłacić za nieruchomość. O ile więc koszt i cena wpływają na wartość, to nie determinują one wartości.

White Wood Nieruchomości sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego united union flagDowiedz się więcej