Świadectwo charakterystyki energetycznej

06-06-2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kto musi je mieć?

Rok 2023 wprowadził dla właścicieli nieruchomości nowe zobowiązania. Dotychczas świadectwo energetyczne było obowiązkowe w przypadku nowo powstałych domów lub mieszkań. Tymczasem nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego z 28 kwietnia nakłada obowiązek jego posiadania również w przypadku budynków zbudowanych i oddanych do użytku przed 2009 r.

 

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Inaczej certyfikat energetyczny zostaje sporządzony na podstawie oceny energetycznej budynku. Oznacza to, że nieruchomość opisuje się pod kątem całkowitego zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do jego użytkowania.

Ważność świadectwa energetycznego to 10 lat od dnia jego sporządzenia bądź od momentu wprowadzenia zmian dotyczących termoizolacji lokalu lub budynku.

Przekazanie przez sprzedającego świadectwa musi zostać odnotowane w akcie notarialnym.

Obowiązek posiadania certyfikatu dyktuje prawo europejskie. Świadectwo jest więc dokumentem obligatoryjnym. W przypadku jego braku trzeba liczyć się z karą sięgającą nawet kilka tysięcy złotych. Istotny jest fakt, że ani najemca, ani kupujący nieruchomość nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania certyfikatu.

 

Dlaczego świadectwo jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne umożliwia oszacowanie poziomu zapotrzebowania energetycznego budynku, które będzie spożytkowane na ogrzewanie, wentylację, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie i oświetlenie. Dzięki niemu można określić przybliżone koszty utrzymania lokalu czy budynku. Obowiązek sporządzania certyfikatów ma na celu także promowaniu efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz zwiększania świadomości społecznej w kontekście generowania oszczędności energii w nieruchomościach.

 

Komu niezbędny jest certyfikat energetyczny?

Należy podkreślić, że certyfikat wymagany jest, gdy dochodzi do transakcji sprzedaży/ wynajmu budynku lub jego części. Dokładniej mówiąc świadectwo to dokument niezbędny w przypadku: wynajmu nieruchomości lub jej części, sprzedaży nieruchomości bądź jej części na podstawie umowy sprzedaży, sprzedaży nieruchomości albo jej części na podstawie umowy sprzedaży prawa do lokalu spółdzielczo-własnościowego.

 

Kto zatem nie musi się dostosować do obowiązujących przepisów prawa?

Świadectwo energetyczne nie jest wymagane od właścicieli nieruchomości, którzy nie zamierzają ich wynajmować czy też sprzedawać. Obowiązek posiadania certyfikatu omija także budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obiekty używane jako miejsca kultu i działalności religijnej, budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz nieruchomości wolnostojące, których powierzchnia użytkowa liczy poniżej 50 m kwadratowych. O świadectwo energetyczne nie muszą martwić się również właściciele budynków gospodarczych bądź przemysłowych niewyposażonych w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego).

 

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Z przepisów wynika, że świadectwo energetyczne może wystawić m.in. osoba z tytułem inżyniera na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo oraz posiadacze uprawnień budowlanych.

 

Jeśli ufać to tylko specjalistom

Należy pamiętać, że wystawienie świadectwa energetycznego wiąże się z wcześniejszą kontrolą budynku. Audytor sprawdzi instalację, technikę grzewczą budynku, parametry izolacyjne okien i drzwi, a nawet ustawienia ścian. Niezbędne będą również informacje na temat daty oddania budynku do użytku, jego kubatury, liczby kondygnacji oraz technologi budowy.

Do audytu trzeba więc przygotować stosowne dokumenty. Specjaliści ds. nieruchomości są wyposażeni w wiedzę na temat wymagań, jakie stawia się na drodze uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej. Aktualne normy energetyczne, a także wymogi odnośnie dokumentacji są im doskonale znane.

 

Starając się o uzyskanie certyfikatu, warto skorzystać z rzetelnej wiedzy ekspertów. W oparciu o doświadczenie i kompleksową znajomość procedur, specjaliści z White Wood dbają o to, by

przyznanie świadectwa energetycznego przebiegło szybko, sprawnie i z sukcesem dla klienta.